Wisdom Gold คือ ห้างทองดิจิทัล ที่ให้บริการแบบครบวงจร เรื่องซื้อ-ขายทองคำ ออมทองและการลงทุน

ประวัติความเป็นมา

ห้างทองกาญจนาภิเษก ดำเนินธุรกิจ โดยจำหน่ายทองรูปพรรณ ทองสวิส งานจิวเวอร์รี่ และสินค้าเครื่องประดับหลากหลายแบบ เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 23 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมทองคำแห่งประเทศไทย ด้วยคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานจากเยาวราชและได้สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งเรื่องการ บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ บริการผลิตสินค้าตามสั่ง บริการเลี่ยมกรอบพระ ด้วยช่างฝีมือประณีต สวยงามด้วยขั้นตอนที่พิถีพิถัน พร้อมรับประชิ้นงาน โดยเปิดให้บริการ 4 สาขา ดังนี้

1. ห้างทองกาญจนาภิเษก ตลาดใหม่ พนัสนิคม จ.ชลบุรี เปิดเมื่อปี 2540
2. ห้างทองกาญจนาภิเษก ตลาดเก่า พนัสนิคม จ.ชลบุรี เปิดเมื่อปี 2545
3. ห้างทองกาญจนาภิเษก อมตะนคร จ.ชลบุรี เปิดเมื่อปี 2550
4. ห้างทองกาญจนาภิเษก ตลาดวัดศรี จ.ชลบุรี เปิดเมื่อปี 2558

และปี 2561 ได้เปิดตัว WISDOM GOLD “ห้างทองดิจิทัล” DIGITAL GOLD SHOP ขึ้นเพื่อตอนรับโลกธุรกิจออนไลน์ เพิ่มช่องทางความสะดวกสบาย ในการสั่งซื้อสินค้าแบบครบวงจร ให้บริการทั้งระบบซื้อ-ขายทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ โปรแกรมออมทองและการลงทุน เรามีเจ้าหน้าพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา

สาขา1
สาขา2
สาขา3
สาขา4

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรมาตฐานสากล ในโลกดิจิทัล และตอบสนองเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ในทุก Digital Platform เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ

1. เราจะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานใหม่ และทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัย และพร้อมเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการ

2. เราดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและซื้อสัตย์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงผลประประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุด

3. เราพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าสรรหานวัตกรรมและวิธีการสร้างรูปแบบใหม่ที่ทำให้เกิดความประทับใจมากขึ้นไป

4. เราจะไม่หยุดพัฒนาและพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลาทั้งด้านซ้ายและขวาของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของลูกค้าโดยจะมุ่งสู่โลกดิจิตอลเต็มรูปแบบ

5. เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจและห่วงใยสังคมอย่างต่อเนื่องโดยสร้างโอกาสที่ดีและโครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม